کمترین: 
4746.8
بیشترین: 
4746.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4746.8
زمان: 
1/28 12:00
قیمت یورو امروز 28 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 28 فروردین 1398 , 4746.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":4746.8}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399