کمترین: 
1669000
بیشترین: 
1699000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1669000
زمان: 
1/28 16:00
قیمت ربع سکه امروز 28 فروردین 1398
قیمت ربع سکهدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 1669000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":1699000},{"date":"1398/01/28 14:00","price":1679000},{"date":"1398/01/28 16:00","price":1669000}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399