کمترین: 
1782300
بیشترین: 
1790000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1784400
زمان: 
1/28 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 28 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 1784400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":1789500},{"date":"1398/01/28 13:00","price":1790000},{"date":"1398/01/28 14:00","price":1786400},{"date":"1398/01/28 15:00","price":1785700},{"date":"1398/01/28 16:00","price":1784600},{"date":"1398/01/28 17:00","price":1785800},{"date":"1398/01/28 18:00","price":1784300},{"date":"1398/01/28 19:00","price":1782300},{"date":"1398/01/28 20:00","price":1784400}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399