کمترین: 
1850000
بیشترین: 
1872000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1859000
زمان: 
1/28 20:00
قیمت مثقال طلا امروز 28 فروردین 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 28 فروردین 1398 , 1859000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":1871000},{"date":"1398/01/28 13:00","price":1850000},{"date":"1398/01/28 14:00","price":1857000},{"date":"1398/01/28 15:00","price":1871000},{"date":"1398/01/28 16:00","price":1864000},{"date":"1398/01/28 18:00","price":1872000},{"date":"1398/01/28 19:00","price":1864000},{"date":"1398/01/28 20:00","price":1859000}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399