کمترین: 
4740000
بیشترین: 
4786000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4752000
زمان: 
1/28 20:00
قیمت سکه امامی امروز 28 فروردین 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 4752000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":4767000},{"date":"1398/01/28 13:00","price":4740000},{"date":"1398/01/28 14:00","price":4746000},{"date":"1398/01/28 15:00","price":4777000},{"date":"1398/01/28 16:00","price":4774000},{"date":"1398/01/28 17:00","price":4760000},{"date":"1398/01/28 18:00","price":4786000},{"date":"1398/01/28 19:00","price":4772000},{"date":"1398/01/28 20:00","price":4752000}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399