کمترین: 
568800
بیشترین: 
576200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
573500
زمان: 
1/28 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 28 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 28 فروردین 1398 , 573500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":574700},{"date":"1398/01/28 13:00","price":568800},{"date":"1398/01/28 14:00","price":571300},{"date":"1398/01/28 15:00","price":576200},{"date":"1398/01/28 16:00","price":574700},{"date":"1398/01/28 17:00","price":573200},{"date":"1398/01/28 18:00","price":575300},{"date":"1398/01/28 19:00","price":573800},{"date":"1398/01/28 20:00","price":573500}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399