کمترین: 
426600
بیشترین: 
432200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
430100
زمان: 
1/28 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 28 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 28 فروردین 1398 , 430100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":431000},{"date":"1398/01/28 13:00","price":426600},{"date":"1398/01/28 14:00","price":428500},{"date":"1398/01/28 15:00","price":432200},{"date":"1398/01/28 16:00","price":431000},{"date":"1398/01/28 17:00","price":429900},{"date":"1398/01/28 18:00","price":431500},{"date":"1398/01/28 19:00","price":430300},{"date":"1398/01/28 20:00","price":430100}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399