کمترین: 
4595000
بیشترین: 
4645000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4645000
زمان: 
1/28 16:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 28 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 4645000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":4595000},{"date":"1398/01/28 14:00","price":4615000},{"date":"1398/01/28 16:00","price":4645000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398