کمترین: 
199784
بیشترین: 
199918
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
199911.0
زمان: 
1/28 21:00
قیمت شاخص بورس امروز 28 فروردین 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 199911.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":199784.0},{"date":"1398/01/28 15:00","price":199918.0},{"date":"1398/01/28 21:00","price":199911.0}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399