کمترین: 
13590
بیشترین: 
13650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13630
زمان: 
1/28 16:51
قیمت دلار در بازار تهران امروز 28 فروردین 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 28 فروردین 1398 , 13630 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 11:18","price":13620},{"date":"1398/01/28 12:28","price":13600},{"date":"1398/01/28 12:33","price":13590},{"date":"1398/01/28 15:02","price":13630},{"date":"1398/01/28 16:27","price":13650},{"date":"1398/01/28 16:51","price":13630}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398