کمترین: 
27.3
بیشترین: 
27.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27.39
زمان: 
1/28 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 28 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 27.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 11:08","price":27.3},{"date":"1398/01/28 12:08","price":27.47},{"date":"1398/01/28 12:32","price":27.4},{"date":"1398/01/28 13:08","price":27.39},{"date":"1398/01/28 13:32","price":27.4},{"date":"1398/01/28 14:08","price":27.37},{"date":"1398/01/28 14:32","price":27.35},{"date":"1398/01/28 15:08","price":27.36},{"date":"1398/01/28 15:32","price":27.48},{"date":"1398/01/28 16:08","price":27.53},{"date":"1398/01/28 16:32","price":27.59},{"date":"1398/01/28 17:32","price":27.72},{"date":"1398/01/28 18:08","price":27.73},{"date":"1398/01/28 18:32","price":27.5},{"date":"1398/01/28 19:08","price":27.69},{"date":"1398/01/28 19:32","price":27.59},{"date":"1398/01/28 20:08","price":27.66},{"date":"1398/01/28 20:32","price":27.55},{"date":"1398/01/28 21:08","price":27.39}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398