کمترین: 
15388
بیشترین: 
15415
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15392
زمان: 
1/28 20:00
قیمت یورو امروز 28 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 28 فروردین 1398 , 15392 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 11:00","price":15408},{"date":"1398/01/28 12:00","price":15415},{"date":"1398/01/28 14:00","price":15411},{"date":"1398/01/28 15:00","price":15395},{"date":"1398/01/28 16:00","price":15398},{"date":"1398/01/28 17:00","price":15404},{"date":"1398/01/28 18:00","price":15388},{"date":"1398/01/28 19:00","price":15409},{"date":"1398/01/28 20:00","price":15392}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399