کمترین: 
13391
بیشترین: 
13401
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13401
زمان: 
1/28 19:00
قیمت دلار امروز 28 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 28 فروردین 1398 , 13401 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 11:00","price":13400},{"date":"1398/01/28 12:00","price":13401},{"date":"1398/01/28 13:00","price":13393},{"date":"1398/01/28 15:00","price":13391},{"date":"1398/01/28 17:00","price":13399},{"date":"1398/01/28 18:00","price":13398},{"date":"1398/01/28 19:00","price":13401}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399