کمترین: 
4730000
بیشترین: 
4790000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4790000
زمان: 
1/28 18:59
قیمت سکه در بازار تهران امروز 28 فروردین 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 28 فروردین 1398 , 4790000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 10:47","price":4730000},{"date":"1398/01/28 12:28","price":4760000},{"date":"1398/01/28 12:34","price":4735000},{"date":"1398/01/28 15:02","price":4785000},{"date":"1398/01/28 16:31","price":4790000},{"date":"1398/01/28 16:51","price":4770000},{"date":"1398/01/28 18:59","price":4790000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399