کمترین: 
11380
بیشترین: 
13470
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13460
زمان: 
1/28 16:51
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 28 فروردین 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 28 فروردین 1398 , 13460 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 10:44","price":11380},{"date":"1398/01/28 12:28","price":13400},{"date":"1398/01/28 12:29","price":13400},{"date":"1398/01/28 13:32","price":13410},{"date":"1398/01/28 16:27","price":13470},{"date":"1398/01/28 16:51","price":13460}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398