کمترین: 
1275.87
بیشترین: 
1279.29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1277.86
زمان: 
1/28 14:30
قیمت اونس طلا امروز 28 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 28 فروردین 1398 , 1277.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 03:00","price":1276.85},{"date":"1398/01/28 03:30","price":1277.08},{"date":"1398/01/28 06:00","price":1275.87},{"date":"1398/01/28 06:30","price":1277.28},{"date":"1398/01/28 09:00","price":1276.62},{"date":"1398/01/28 09:30","price":1277.44},{"date":"1398/01/28 10:00","price":1277.65},{"date":"1398/01/28 10:30","price":1278.46},{"date":"1398/01/28 11:00","price":1278.27},{"date":"1398/01/28 11:30","price":1278.70},{"date":"1398/01/28 12:00","price":1279.29},{"date":"1398/01/28 12:30","price":1278.81},{"date":"1398/01/28 13:00","price":1278.91},{"date":"1398/01/28 13:30","price":1277.86},{"date":"1398/01/28 14:00","price":1276.56},{"date":"1398/01/28 14:30","price":1277.86}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399