کمترین: 
166
بیشترین: 
166.96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
166.89
زمان: 
1/28 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 28 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 166.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 00:00","price":166.4},{"date":"1398/01/28 03:00","price":166.03},{"date":"1398/01/28 06:00","price":166.89},{"date":"1398/01/28 09:00","price":166.96},{"date":"1398/01/28 12:00","price":166.3},{"date":"1398/01/28 15:00","price":166},{"date":"1398/01/28 18:00","price":166.63},{"date":"1398/01/28 21:00","price":166.89}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399