کمترین: 
5223.1
بیشترین: 
5256.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5240.3
زمان: 
1/28 21:00
قیمت بیت کوین امروز 28 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 28 فروردین 1398 , 5240.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 00:00","price":5223.1},{"date":"1398/01/28 03:00","price":5252.1},{"date":"1398/01/28 06:00","price":5253.6},{"date":"1398/01/28 09:00","price":5256.9},{"date":"1398/01/28 12:00","price":5244.8},{"date":"1398/01/28 15:00","price":5245.6},{"date":"1398/01/28 18:00","price":5233.6},{"date":"1398/01/28 21:00","price":5240.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399