کمترین: 
70.21
بیشترین: 
70.21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.21
زمان: 
1/27 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 27 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 70.21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 17:32","price":70.21}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399