کمترین: 
13209.8
بیشترین: 
13209.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13209.8
زمان: 
1/27 16:00
قیمت بات تایلند امروز 27 فروردین 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 27 فروردین 1398 , 13209.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 16:00","price":13209.8}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399