کمترین: 
3103.5
بیشترین: 
3103.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3103.5
زمان: 
1/27 16:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 27 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 فروردین 1398 , 3103.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 16:00","price":3103.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399