کمترین: 
351.9
بیشترین: 
351.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
351.9
زمان: 
1/27 16:00
قیمت دینار عراق امروز 27 فروردین 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 351.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 16:00","price":351.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398