کمترین: 
13813.1
بیشترین: 
13813.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13813.1
زمان: 
1/27 16:00
قیمت دینار کویت امروز 27 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 13813.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 16:00","price":13813.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398