کمترین: 
494.5
بیشترین: 
494.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
494.5
زمان: 
1/27 16:00
قیمت کرون نروژ امروز 27 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 494.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 16:00","price":494.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399