کمترین: 
453
بیشترین: 
453
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
453
زمان: 
1/27 16:00
قیمت کرون سوئد امروز 27 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 27 فروردین 1398 , 453 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 16:00","price":453}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398