کمترین: 
54
بیشترین: 
54
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54
زمان: 
1/27 16:00
قیمت افغانی امروز 27 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 54 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 16:00","price":54}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399