کمترین: 
4184.1
بیشترین: 
4184.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4184.1
زمان: 
1/27 16:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 27 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 4184.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 16:00","price":4184.1}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399