کمترین: 
3138.4
بیشترین: 
3138.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3138.4
زمان: 
1/27 16:00
قیمت دلار کانادا امروز 27 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 27 فروردین 1398 , 3138.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 16:00","price":3138.4}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399