کمترین: 
3751.6
بیشترین: 
3751.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3751.6
زمان: 
1/27 16:00
قیمت ین ژاپن امروز 27 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 27 فروردین 1398 , 3751.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 16:00","price":3751.6}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399