کمترین: 
723.1
بیشترین: 
723.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
723.1
زمان: 
1/27 16:00
قیمت لیر ترکیه امروز 27 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 723.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 16:00","price":723.1}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399