کمترین: 
5498.9
بیشترین: 
5498.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5498.9
زمان: 
1/27 16:00
قیمت پوند امروز 27 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 27 فروردین 1398 , 5498.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 16:00","price":5498.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398