کمترین: 
4747.4
بیشترین: 
4747.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4747.4
زمان: 
1/27 16:00
قیمت یورو امروز 27 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 27 فروردین 1398 , 4747.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 16:00","price":4747.4}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399