کمترین: 
1726
بیشترین: 
1728
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1728
زمان: 
1/27 18:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 27 فروردین 1398
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 1728 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 13:00","price":1726},{"date":"1398/01/27 14:00","price":1727},{"date":"1398/01/27 15:00","price":1728},{"date":"1398/01/27 16:00","price":1727},{"date":"1398/01/27 18:00","price":1728}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399