کمترین: 
26
بیشترین: 
26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
1/27 13:00
قیمت لیر سوریه امروز 27 فروردین 1398
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 13:00","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399