کمترین: 
210
بیشترین: 
211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
211
زمان: 
1/27 20:00
قیمت روبل روسیه امروز 27 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 211 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 13:00","price":211},{"date":"1398/01/27 18:00","price":210},{"date":"1398/01/27 20:00","price":211}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398