کمترین: 
2019
بیشترین: 
2020
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2019
زمان: 
1/27 18:00
قیمت یوان چین امروز 27 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 27 فروردین 1398 , 2019 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 13:00","price":2019},{"date":"1398/01/27 15:00","price":2020},{"date":"1398/01/27 16:00","price":2019},{"date":"1398/01/27 17:00","price":2020},{"date":"1398/01/27 18:00","price":2019}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398