کمترین: 
2583000
بیشترین: 
2603000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2583000
زمان: 
1/27 17:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 27 فروردین 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 2583000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 13:00","price":2603000},{"date":"1398/01/27 17:00","price":2583000}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399