کمترین: 
4549000
بیشترین: 
4579000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4549000
زمان: 
1/27 18:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 27 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 27 فروردین 1398 , 4549000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 13:00","price":4579000},{"date":"1398/01/27 14:00","price":4549000},{"date":"1398/01/27 17:00","price":4569000},{"date":"1398/01/27 18:00","price":4549000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398