کمترین: 
2578000
بیشترین: 
2598000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2578000
زمان: 
1/27 17:00
قیمت نیم سکه امروز 27 فروردین 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 2578000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 13:00","price":2598000},{"date":"1398/01/27 17:00","price":2578000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398