کمترین: 
4545000
بیشترین: 
4575000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4545000
زمان: 
1/27 18:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 27 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 4545000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 13:00","price":4575000},{"date":"1398/01/27 14:00","price":4545000},{"date":"1398/01/27 17:00","price":4565000},{"date":"1398/01/27 18:00","price":4545000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399