کمترین: 
3279
بیشترین: 
3318
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3281
زمان: 
1/27 18:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 27 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 3281 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":3318},{"date":"1398/01/27 13:00","price":3281},{"date":"1398/01/27 16:00","price":3279},{"date":"1398/01/27 17:00","price":3280},{"date":"1398/01/27 18:00","price":3281}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398