کمترین: 
9999
بیشترین: 
10116
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10016
زمان: 
1/27 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 27 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 فروردین 1398 , 10016 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":10116},{"date":"1398/01/27 13:00","price":10002},{"date":"1398/01/27 14:00","price":9999},{"date":"1398/01/27 15:00","price":10003},{"date":"1398/01/27 16:00","price":10001},{"date":"1398/01/27 17:00","price":10008},{"date":"1398/01/27 18:00","price":10009},{"date":"1398/01/27 19:00","price":10011},{"date":"1398/01/27 20:00","price":10016}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398