کمترین: 
1595
بیشترین: 
1612
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1599
زمان: 
1/27 19:00
قیمت کرون نروژ امروز 27 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 1599 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":1612},{"date":"1398/01/27 13:00","price":1598},{"date":"1398/01/27 14:00","price":1595},{"date":"1398/01/27 15:00","price":1596},{"date":"1398/01/27 16:00","price":1595},{"date":"1398/01/27 17:00","price":1598},{"date":"1398/01/27 19:00","price":1599}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398