کمترین: 
2050
بیشترین: 
2075
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2053
زمان: 
1/27 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 27 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 2053 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":2075},{"date":"1398/01/27 13:00","price":2053},{"date":"1398/01/27 14:00","price":2050},{"date":"1398/01/27 15:00","price":2052},{"date":"1398/01/27 20:00","price":2053}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399