کمترین: 
35658
بیشترین: 
36046
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35687
زمان: 
1/27 18:00
قیمت دینار بحرین امروز 27 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 27 فروردین 1398 , 35687 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":36046},{"date":"1398/01/27 13:00","price":35658},{"date":"1398/01/27 14:00","price":35660},{"date":"1398/01/27 15:00","price":35685},{"date":"1398/01/27 16:00","price":35664},{"date":"1398/01/27 17:00","price":35673},{"date":"1398/01/27 18:00","price":35687}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399