کمترین: 
5015
بیشترین: 
5073
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5015
زمان: 
1/27 18:00
قیمت لاری گرجستان امروز 27 فروردین 1398
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 27 فروردین 1398 , 5015 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":5073},{"date":"1398/01/27 13:00","price":5019},{"date":"1398/01/27 15:00","price":5022},{"date":"1398/01/27 16:00","price":5019},{"date":"1398/01/27 17:00","price":5021},{"date":"1398/01/27 18:00","price":5015}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399