کمترین: 
1838500
بیشترین: 
1863500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1838500
زمان: 
1/27 19:00
قیمت آبشده جهانی امروز 27 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 1838500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":1855500},{"date":"1398/01/27 14:00","price":1863500},{"date":"1398/01/27 15:00","price":1849500},{"date":"1398/01/27 16:00","price":1852500},{"date":"1398/01/27 17:00","price":1839500},{"date":"1398/01/27 18:00","price":1845500},{"date":"1398/01/27 19:00","price":1838500}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399