کمترین: 
35047
بیشترین: 
35427
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35072
زمان: 
1/27 18:00
قیمت ریال عمان امروز 27 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 27 فروردین 1398 , 35072 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":35427},{"date":"1398/01/27 13:00","price":35047},{"date":"1398/01/27 14:00","price":35048},{"date":"1398/01/27 15:00","price":35070},{"date":"1398/01/27 16:00","price":35052},{"date":"1398/01/27 17:00","price":35063},{"date":"1398/01/27 18:00","price":35072}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399