کمترین: 
3718
بیشترین: 
3759
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3721
زمان: 
1/27 18:00
قیمت ریال قطر امروز 27 فروردین 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 27 فروردین 1398 , 3721 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":3759},{"date":"1398/01/27 13:00","price":3718},{"date":"1398/01/27 15:00","price":3721},{"date":"1398/01/27 16:00","price":3719},{"date":"1398/01/27 17:00","price":3720},{"date":"1398/01/27 18:00","price":3721}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398