کمترین: 
1838000
بیشترین: 
1863000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1838000
زمان: 
1/27 19:00
قیمت آبشده نقدی امروز 27 فروردین 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 1838000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":1855000},{"date":"1398/01/27 14:00","price":1863000},{"date":"1398/01/27 15:00","price":1849000},{"date":"1398/01/27 16:00","price":1852000},{"date":"1398/01/27 17:00","price":1839000},{"date":"1398/01/27 18:00","price":1845000},{"date":"1398/01/27 19:00","price":1838000}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399